Instytut Mechaniki Stosowanej (M-1)

image_pdfimage_print
Dyrektor: dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
ul.Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel./fax:  (+48) 012 628 33 70, tel. (+48) 012 628 33 40 lub tel./fax:  (+48) 012 374 33 70, tel. (+48) 012 374 3340
e-mail:  m-1@institute.pk.edu.pl
str. internetowa:   www.pk.edu.pl/~m-1

Działalność naukowa Instytutu obejmuje mechanikę w aspekcie teoretycznym jak i doświadczalnym i praktycznym: ogólna, w tym teoria układów  drgających i układów wibroizolacji i aktywnej redukcji drgań i hałasu; ośrodków ciągłych, w tym wytrzymałość i nośność konstrukcji, stateczność, optymalizacja; materiałów, w tym niesprężystych, nano materiałów, funkcjonalnie stopniowanych (FGM), do pracy w warunkach kriogenicznych, polimerowych z zagadnieniami recyklingu, tkanek biologicznych oraz materiałów implantacyjnych; biomechanika, w tym zagadnienia rekonstrukcji i stabilizacji urazów kości.

Działalność dydaktyczna, wsparta badaniami naukowymi, jest związana z profilem naukowym. Instytut prowadzi kierunek zamawiany Inżynieria Biomedyczna, a ponadto jest opiekunem specjalności Inżynieria Medyczna oraz Mechanika Konstrukcji i Materiałów w ramach zamawianego kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM). Studenci będący pod opieką Instytutu są włączani do prac naukowych oraz do współpracy zagranicznej, w tym staży.

Instytut dysponuje laboratoriami badawczymi: własności i przetwórstwa tworzyw sztucznych (modyfikacja i recykling polimerów); tensometrii elektrooporowej; elastooptyki; dynamiki (oddziaływanie drgań na organizm człowieka, analiza widmowa, analiza drgań w oparciu o zapis obrazu).

Instytut współpracuje z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą. Wybrane przykłady to: Sieć doskonałości (KMMNoE), CERN Genewa, GSI Darmstadt, uniwersytety w Liverpool, Aalborg, Anconie, Jagielloński, Śląski Medyczny, firmy: INASMET San Sebastian, W.-K.F. m.b.H. Leoben, ProSerw, ZAMET.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://riad.usk.pk.edu.pl/~m-1/