Władze

image_pdfimage_print
JS

Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Dziekan Wydziału

Marek Kozień

Prof. dr hab. inż. Marek S. Kozień

Prodziekan Wydziału

 • studia III stopnia i Szkoła Doktorska
 • doktoraty
 • ewaluacja dyscypliny
 • Centrum Doskonalenia Badań Naukowych współpraca
 • studia w języku angielskim
 • koordynacja spraw dot. habilitacji (wsparcie)
BSZ

Dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Prodziekan Wydziału

 • studia niestacjonarne I i II stopnia
 • studia podyplomowe programy dydaktyczne
  (w tym POWER)
 • współpraca ze szkołami
 • współpraca międzynarodowa (w tym Erasmus, Erasmus+)
 • współpraca z otoczeniem
  gospodarczym (usługi, praktyki studenckie,
  zawodowe, patronat kierunków)
 • Koła Naukowe

wtorek : 9.30 -10.30.

Sobota 16.10 2021 r. dla studentów niestacjonarnych w godzinach: 9.00 – 10.30

MNW

Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Prodziekan Wydziału

 • rozwój i promocja Wydziału
 • ocena okresowa pracowników
  − nagrody rektora i nagrody dziekana

  − LIDER PK, LIDER WM dla
  pracowników dydaktycznych
 • integracja pracowników w ramach
  zespołów i projektów oraz organizacja szkoleń i konferencji
 • organizacja kształcenia (IOS, podział na specjalności, hospitacje) i jakość kształcenia
 • akredytacja i ewaluacja dyscypliny
  (wsparcie)
 • koordynacja spraw dot. habilitacji

poniedziałek: 12.30 – 14.00

konsultacje telefonicznie: 501-456-836

SW

Dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK

Prodziekan Wydziału

 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • dziekanat, HMS i PENS
 • programy kształcenia
 • akredytacja
 • rekrutacja
 • elearning i edukacja zdalna
 • informatyzacja Wydziału

wtorek: 11.00 – 12.30