Czek Lider pierwszego roku scaled

13 studentów Wydziału Mechanicznego laureatami nagrody Rektora PK “Student Lider pierwszego roku”

Aż 13 studentów pierwszego roku z Wydziału Mechanicznego zostało laureatami nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej „Student Lider pierwszego roku”. Liderzy otrzymali nagrodę w wysokości 1 tys. złotych.

O nagrodę w programie mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (min. 150 punktów).

By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek.
W przypadku, gdy kilka osób zdobyło taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2020/21, dodatkowym kryterium była średnia ważona ocen uzyskana w pierwszym semestrze, obliczona zgodnie z obowiązującym na PK Regulaminem studiów. Na podstawie tych kryteriów wyłoniono 49 Liderów pierwszego roku studiów. Nasi Laureaci to:

 • Michał Iwański (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Maksymilian Kopeć (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Miłosz Kuczmierczyk (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Bartłomiej Mikulec (kierunek: automatyka i robotyka)
 • Kamila Kopacz (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Alicja Strządała (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Maja Szymańska (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)
 • Łukasz Grech (kierunek: informatyka stosowana)
 • Jakub Haligowski (kierunek: informatyka stosowana)
 • Dorota Lelito (kierunek: informatyka stosowana)
 • Sylwia Ziemińska (kierunek: inżynieria produkcji)
 • Agnieszka Zybura (kierunek: inżynieria produkcji)
 • Bartłomiej Smaczyński (kierunek: mechanika i budowa maszyn)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!