wystawa pokonkursowa prac studentckich

Otwarcie wystaw z okazji 10-lecia kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Z okazji dziesięciolecia najbardziej artystycznego kierunku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej –  Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego, 25 listopada odbył się wernisaż  wystaw studentów i wykładowców.

 

zaproszenie

W uroczystości udział wzięli między innymi: Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy A. Sładek, prodziekan Wydziału Form przemysłowych ASP – dr Grzegorz Matusik, prof. Marek Liskiewicz, prof. Stanisław Kuciel, wykładowcy i studenci. Odczytany został list gratulacyjny od rektora Politechniki Krakowskiej – prof. Andrzeja Białkiewicza. Zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w konkursie projektów sztućców ekologicznych (pierwsze miejsce zajęła praca Katarzyny Śliwy, drugą nagrodę otrzymała Julia Gajska, a trzecie miejsce zajęła Kamila Kotnis). Następnie goście udali się obejrzeć wystawy, które znajdują się na terenie kampusu. W budynku A na I piętrze zobaczyć można wystawę plakatów autorstwa prof. Zbigniewa Latały -“Nie tylko JAZZ, not only”, na parterze można się zapoznać z wystawą pokonkursowych projektów sztućców ekologicznych. W Galerii Przewiązka (łącznik bud. A i B), można obejrzeć najlepsze prace inżynierskie, a z kolei w bud. J umiejscowiona jest wystawa grafik warsztatowych dr Jana Bosaka. W budynku G można zobaczyć wizualizacje produktu – prace studentów IWP.

 

Na zdj. od lewej prof. J.A. Sładek, dr G. Matusik, prof. M. Liskiewicz, fot. A. Mościcka

10 lat istnienia kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

5 grudnia 2011 r. Rektorzy Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych podpisali porozumienie o utworzeniu nowego kierunku studiów na Wydziale Mechanicznym – Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego.  Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce – jej celem było wykształcenie nowego typu specjalistów o kompetencjach łączących wiedzę i umiejętności inżynierskie, z wiedzą i umiejętnościami projektantów wzornictwa przemysłowego, czyli swoiste połączenie techniki i sztuki.

Początkowo kierunek IWP był przypisany po części do Instytutu Informatyki Stosowanej i Instytutu Pojazdów Samochodowych. Formalnie nie istniał w strukturze jako osobna jednostka wydziału mechanicznego, a opiekę merytoryczną i sprawy dydaktyczne koordynował prof. Edward Lisowski. Dopiero w 2017 roku dziekan Wydziału Mechanicznego –  prof. Jerzy A. Sładek powołał nową jednostkę pod nazwą Pracownia Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego, która po reformie szkolnictwa wyższego w 2019 roku została przekształcona w Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego.

Potwierdzeniem jakości kształcenia na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego są sukcesy naszych studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach – wymieniając tylko kilka: zwycięski projekt pojazdu autonomicznego w konkursie Renault, projekt mobilnego pokoju hotelowego RES, projekt modułowego hotelu na wodzie, lady chłodniczej, projekty butelek na różne napoje, czy wreszcie projekt modułowego wagonu sypialnego.

(am)