Spotkanie przedstawicieli Wydziału z Ambasadorem Japonii

Spotkanie przedstawicieli Wydziału z ambasadorem Japonii

12 sierpnia na Politechnice Krakowskiej odbyło się spotkanie z Ambasadorem Japonii – panem Akio MIYAJIMA. Władze Uczelni reprezentował Prorektor ds. Studenckich – dr inż. Marek Bauer, Wydział Mechaniczny reprezentowali: prof. Jerzy Sładek – Dziekan, oraz prof. Marek Brzeżański – Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych. Przedmiotem rozmów były, miedzy innymi, zagadnienia dotyczące możliwości rozszerzenia współpracy Katedry Pojazdów Samochodowych z firmą Toyota Motor Poland, a także sprawy zastosowania wodoru jako przyszłego nośnika energii w transporcie. Szczególne zainteresowanie Ambasadora wzbudziły osiągnięcia Katedry Pojazdów samochodowych w dziedzinie zasilania wodorem silników spalinowych oraz badań pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe.

Nawiązana w 2017 roku współpraca Katedry Pojazdów Samochodowych z firmą Toyota Motor Poland jest realizowana na kilku polach – dydaktycznym, naukowym i naukowo-badawczym. W ramach współpracy dydaktycznej Studenci Wydziału Mechanicznego mają okazję uczestniczyć w specjalistycznych wykładach, na zajęciach korzystają z nowoczesnych eksponatów dydaktycznych np. silników i przekładni hybrydowych, a także realizują prace dyplomowe w oparciu o przekazane podzespoły pojazdów czy oprogramowanie diagnostyczne. Mają również możliwość odbycia staży zawodowych i praktyk.  Katedra Pojazdów Samochodowych przeprowadza badania drogowe na pojazdach marki Toyota, między innymi badania eksploatacyjne Toyota Mirai, napędzanej wodorowymi ogniwami paliwowymi.

 

Fot. Jan Zych