energet

ENERGETYKA – studia stacjonarne; I stopień

image_pdfimage_print

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru cztery specjalności:

1. Energetyka Odnawialna (EO).
2. Silniki Spalinowe (SS).
3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).
4. Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska (UiIOS)

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI

EO
SiUE
UIOŚ

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
EO
SiUE
UiIOS

Oznaczenia:
W – wykład
C/S – ćwiczenia/seminarium
L  – laboratorium
Lk
– laboratorium komputerowe
P – projekt

Warto zaglądnąć na stronę: http://www.kmiue.mech.pk.edu.pl/