energet

ENERGETYKA – studia stacjonarne; II stopień

image_pdfimage_print

Studia trwają 3 semestry.

Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych pięciu, specjalności:

1. Klimatyzacja, Wentylacja i Ochrona Powietrza (KWiOP).
2. Silniki Spalinowe (SS).
3. Systemy i Urządzenia Energetyczne (SiUE).
4. Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska (UiIOS).
5. Energetyka Odnawialna (EO).

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI

EO
KWiOP
SiUE
UIOŚ

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
–  EO
– SiUE
– UiIOS
KWiOP

Oznaczenia:
W – wykład
C/S – ćwiczenia/seminarium
L  – laboratorium
Lk
– laboratorium komputerowe
P – projekt

Warto zaglądnąć na strony: dla SS – http://riad.usk.pk.edu.pl/~m-4/
dla SiUE –  http://www.kmiue.mech.pk.edu.pl/
dla UiIOS –  http://riad.usk.pk.edu.pl/~kap/m51.htm