DSC

Harmonogram wydawania legitymacji

image_pdfimage_print

W oparciu o zarządzenie Rektora z dnia 22.05.2020 nr 54 oraz z dnia 13.08.2020 nr 80 poniżej przedstawiamy obowiązujący

harmonogram wydawania legitymacji

wraz ze ślubowaniem studentów I roku w roku akademickim 2020/21.

Dziekanat będzie przyjmował wyłącznie według wspomnianego harmonogramu z podziałem na poszczególne kierunki w godzinach od 8.30 do 13.15 w pokoju A103

 

 

HARMONOGRAM:

 

28.09.2020 (poniedziałek) – 1 rok – Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria Środków Transportu, Systemy i Urządzenia Przemysłowe

 

29.09.2020 (wtorek) – 1 rok – Automatyka i Robotyka, Pojazdy Samochodowe, Inżynieria Medyczna

 

30.09.2020 (środa) – 1 rok – Inżynieria Produkcji, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Wzornictwa, Informatyka

 

 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i studentów, prosimy o ograniczenie bezpośrednich kontaktów poprzez nietworzenie zbiorowisk. Zalecamy, aby w korytarzu przed dziekanatem oraz w głównym  holu  znajdowało się maksymalnie po 5 osób.  Wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa Państwa a zarazem zminimalizuje  ryzyko gromadzenia się wnioskodawców.

Ponadto uczulamy na konieczność stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa osobistego – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcję rąk lub stosowanie rękawiczek