Immatrykulacja

Immatrykulacja studentów II stopnia studiów stacjonarnych

image_pdfimage_print

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na uroczystą, obowiązkową immatrykulację dla studentów 1 roku II stopnia studiów stacjonarnych.


Inauguracja odbędzie się 28 lutego 2022 r. w Sali C-04 według podanego harmonogramu:

Godzina 9:15 – kierunki: Automatyka i Robotyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Medyczna, Pojazdy Samochodowe
Godzina 9:45 – kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Produkcji, Środki Transportu i Logistyka, Systemy i Urządzenia Przemysłowe

Zajęcia przewidziane do realizacji w tym czasie zostaną odrobione w innym terminie.
Prosimy o przyniesienie na immatrykulację przyborów do pisania.