INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia I stopnia

image_pdfimage_print

Na kierunku studiów ” Inżynieria Bezpieczeństwa” istnieją trzy bloki profilujące dyplom:

1. Bezpieczeństwo pracy i środowiska
    więcej informacji na: http://riad.usk.pk.edu.pl/~kap/
2. Bezpieczeństwo transportu drogowego
    więcej informacji na: http://riad.usk.pk.edu.pl/~m-4/
3. Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych
    więcej informacji na: http://www.kmiue.mech.pk.edu.pl/

Cel kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Wraz z rozwojem technologii produkcji w różnych obszarach działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza związanych z mechaniką, energetyką, transportem, przemysłem chemicznym itd., pojawiły się problemy wymagające przeciwdziałań wynikających z różnorodnych zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego oraz uszkodzeń lub zniszczenia urządzeń i instalacji. Ich przyczyną mogą być katastrofy obiektów technicznych, zjawiska naturalne a nawet umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Racjonalną maksymalizacją ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji zajmuje się inżynieria bezpieczeństwa. Ogólny cel kształcenia obejmuje szeroko pojęte bezpieczeństwo zintegrowane, w skład którego wchodzą: bezpieczeństwo człowieka, bezpieczeństwo środowiska naturalnego i bezpieczeństwo procesowe. Cele szczegółowe to zapoznanie słuchaczy z szerokim zakresem problemów bezpiecznej eksploatacji maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Będą one realizowane przez właściwą kombinację inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego. Pierwsza działalność obejmowałaby zagadnienia związane z projektowaniem, budowaniem, eksploatacją i likwidacją obiektów technicznych z uwagi na zminimalizowanie w rozsądny sposób możliwości i rozmiarów ich negatywnego oddziaływania na otoczenie. Druga obejmowałaby problematykę ograniczania i usuwania skutków spowodowanych przez katastrofy obiektów technicznych, zjawiska naturalne lub umyślne, nastawione na destrukcje działania ludzi. Obecnie tematyka ta jest bardzo aktualna. Wynika to z jednej strony z możliwych zagrożeń, w tym powodowanych wprowadzaniem nowych rozwiązań i technologii, a z drugiej, z zaostrzanych wymagań i standardów światowych dotyczących bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji oraz ich obsługi. Uzasadnia ją również polityka Wspólnoty Europejskiej, której dyrektywy są obowiązujące także w naszym kraju. Dlatego pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa.

Kwalifikacje absolwentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa będzie przygotowany do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa. Nabyta wiedza pozwoli mu także np. na efektywne działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, na stosowanie zasad ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy, na organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń, prowadzenie kontroli pracy oraz analizowanie zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do pracy m. in. przy atestacji urządzeń technicznych w zakresie ich bezpieczeństwa, w ratownictwie, w jednostkach administracji terenowej, w firmach wdrażających i eksploatujących układy bezpieczeństwa, w przedsiębiorstwach eksploatujących środki transportu, w zespołach badających przyczyny wypadków itp. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem zewnętrznym (ISO 14000 oraz PN-OHSAS ). Absolwent zdobędzie również umiejętność posługiwania się komercyjnym oprogramowaniem komputerowym, a znajomość języka obcego pozwoli mu na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych i inżynierii bezpieczeństwa. Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa pozwoli absolwentom sprostać wszystkim wymaganiom stawianym służbom bhp w kraju, a tym samym da możliwość zatrudnienia w dużych firmach państwowych i prywatnych, a także szanse niezależnej działalności gospodarczej.