inz biomed

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA – studia niestacjonarne; I stopień

image_pdfimage_print


Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy specjalności:

1. Inżynieria Kliniczna.
2. Biomechanika Stomatologiczna.
3. Biomechanika Urazów.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI
BU
– IK

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
– BU
IK


Oznaczenia:
W
– wykład
C/S – ćwiczenia/seminarium
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt

Warto zaglądnąć na stronę: http://riad.usk.pk.edu.pl/~biomech/