1

Inżynieria oprogramowania

Absolwenci specjalności Inżynieria oprogramowania poszerzają wiedzę w zakresie programowania, w tym w technologii .NET i C# oraz produkcji systemów informatycznych. Nabywają umiejętności w administracji systemów komputerowych. Mogą znaleźć zatrudnienie szczególnie w firmach zajmujących się produkcją oprogramowania oraz administrujących sieci i duże systemy komputerowe.