Inżynieria Spajania Materiałów

image_pdfimage_print

Studia pierwszego stopnia mają zapewnić absolwentom Wydziału Mechanicznego podstawową wiedzę z zakresu: fizyki, chemii, elektrotechniki, nauki o materiałach, wytrzymałości materiałów, technologii materiałów oraz badań własności materiałów.
Powinni posiadać umiejętność korzystania z informacji naukowo-technicznej oraz przygotowanie do obsługi oprogramowania komputerowego.
Absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • jednostkach projektowych i badawczych,
  • zakładach i przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem
  • oraz eksploatacją urządzeń i konstrukcji,
  • zespołach realizujących określone zadania naukowe i badawcze,
  • jednostkach i urzędach dozoru technicznego,
  • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
  • placówkach szkoleniowych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej z zakresu mechaniki i budowy maszyn.