1

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1 SEMESTRU II STOPNIA (1 rok)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – DO 28.02.2021 r.

 

 

  • Starając się o stypendium socjalne do wniosku (wzór nr 1) składają Państwo pełną dokumentację za rok 2019 – składają Państwo wniosek w dziekanacie pok. A03. Proszę zapoznać się z wymaganymi dokumentami – dostępne tutaj

 

  • Starając się o stypendium rektora składają Państwo wzór nr 4 oraz dokumentację potwierdzającą dodatkowe osiągnięcia – połączony taśmą klejącą wniosek można włożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w holu obok bankomatu

 

ABSOLWENCI SPOZA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA SKŁADAJĄ DODATKOWO :

– zaświadczenie o terminowej obronie

– zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z ostatniego semestru bez oceny z pracy dyplomowej wraz ze skalą ocen.