Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Energetyka

image_pdfimage_print

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Inżynier energetyk – nowoczesny zawód dla gospodarki opartej na wiedzy”

Z uwagi na zapytania dotyczące stypendiów motywacyjnych z tytułu realizacji projektu pn. „Inżynier energetyk – nowoczesny zawód dla gospodarki opartej na wiedzy” informujemy, że wymieniony Projekt nr POKL.04.01.02-00-049/12 został zatwierdzony do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Politechnika Krakowska w najbliższym czasie   podpisze (termin jest niezależny od PK) umowę dotacyjną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucją Pośredniczącą przy realizacji wymienionego wyżej projektu. Na pierwszym roku studiów stacjonarnych po otrzymaniu środków z NCBiR zostanie przyznanych 90 stypendiów po 900 zł miesięcznie zgodnie z załączonym do niniejszej informacji regulaminem stypendialnym (stypendia zostaną wyrównane w przypadku opóźnienia za zaległy miesiąc/e).

zał. nr 1