infor

Informatyka Stosowana – studia stacjonarne II stopnia

image_pdfimage_print

Od roku akad. 2013/14 uruchomione zostają studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana. Studia trwają 3 semestry. W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy bloki przedmiotów specjalistycznych:

1. Sieci komputerowe i bazy danych.
2. Systemy CAD i przetwarzanie obrazów.
3. Systemy mobilne i interaktywne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY


3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI

Oznaczenia:
W – wykład
C – ćwiczenia
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt
S – seminarium