infor

Informatyka – studia stacjonarne; I stopień

image_pdfimage_print

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwe są do wyboru 2 spośród 4 bloków przedmiotów specjalnościowych:

  • Informatyka przemysłowa
  • Inżynieria oprogramowania

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

– PLAN PODSTAWOWY

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

– IP
– IO

 

Oznaczenia:
W – wykład
C – ćwiczenia
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt
S – seminarium