Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5)

image_pdfimage_print
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Piotr Duda
ul. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków

tel. (+048) 012 628 35 50, (35 51) , tel./fax; (+048) 012 628 35 00
lub
tel. (+048) 012 374 35 50, (35 51) , tel./fax; (+048) 012 628 35 00
e-mail: icp@mech.pk.edu.pl
str. internetowa:  http://www.icp.mech.pk.edu.pl/

W skład Instytutu wchodzą trzy jednostki:

Katedra Aparatury Przemysłowej i Mechaniki Płynów (M-51)

Zespół Aparatury Przemysłowej
Profil realizowanych  badań naukowych obejmuje: prace z obszaru inżynierii procesowej, biotechnologii oraz ochrony środowiska wraz z ich aplikacjami przemysłowymi. Istotę tych badań stanowi identyfikacja oraz modelowanie mechanizmów przenoszenia pędu, ciepła i masy, z uwzględnieniem wpływu konstrukcji rozwiązań aparaturowych. Możliwości badawcze Katedry obejmują w szczególności: badania i optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych aparatury przemysłowej, modelowanie procesów wytwarzania i rozdzielania układów rozproszonych, mieszanie układów wielofazowych z cieczą jako fazą ciągłą, badania parametrów turbulencji w układach jedno i wielofazowych, zagadnienia ochrony środowiska, pomiarów zapylenia i emisji oraz oczyszczania gazów odlotowych, usuwanie pyłów, aerozoli i mgieł.

Zespół Mechaniki Płynów
Działalność naukowo-badawcza: reometria płynów nienewtonowskich, zjawisko Tomsa, maszyny przepływowe i wentylatory, wymiana ciepła i masy. Baza laboratoryjna obejmuje m. in.: stanowisko do badania oporów przepływu płynów nienewtonowskich i zjawiska Tomsa, nowoczesny reometr rotacyjny MCR 301, reometr kapilarno-rurowy z komputerowym układem akwizycji danych.

Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych (M-52)
Profil realizowanych badań naukowych obejmuje: ograniczenie drgań i pulsacji ciśnienia w tłoczniach gazu, konstrukcje wyparek do produkcji soku owocowego z odzyskiem aromatów, konstrukcje przepływomierzy. Baza laboratoryjna, oprócz stanowisk do pomiarów podstawowych wielkości termodynamicznych, to głównie stanowiska do badań: silnika spalinowego, sprężarek wyporowych powietrznych i chłodniczych, kotła gazowego i wymienników ciepła. Ponadto Zakład posiada laboratoria do pomiarów strumienia masy i objętości cieczy i gazów a także do pomiarów ciśnień statycznych i szybkozmiennych.

Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji (M-53)
Prace badawcze koncentrują się tu głównie wokół zagadnień związanych z procesami wymiany ciepła, masy i pędu, występującymi w chłodniczych i klimatyzacyjnych wymiennikach ciepła.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.icp.mech.pk.edu.pl/