Instytut Inżynierii Materiałowej (M-2)

image_pdfimage_print
 

Dyrektor: dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
ul. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. (+48) 012 628 34 50, (34 60),  fax: (+48) 012 628 34 91 lub
tel. (+48) 012 374 34 50, (34 60),  fax: (+48) 012 374  34 91
e-mail: m-2@mech.pk.edu.pl
str. internetowa:  http://iim.mech.pk.edu.pl

Działalność Instytutu Inżynierii Materiałowej obejmuje zagadnienia związane z materiałoznawstwem i technologią materiałów. Działalność dydaktyczna i naukowa skupia się wokół badań struktury i własności materiałów litych i spiekanych oraz wyrobów wytwarzanych z tych materiałów.

Badania prowadzone są z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego umożliwiającego uzyskiwanie powiększeń obserwowanych struktur do 100000 razy. Instytut dysponuje aparaturą umożliwiającą prowadzenie badań dylatometrycznych i rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej. Technologie materiałowe, które stanowią istotną część działalności Instytutu to: technologia spajania i procesów podobnych, odlewnictwo, obróbka plastyczna, obróbka cieplna, metalurgia proszków i nanotechnologia.

Instytut poza działalnością statutową współpracuje w ramach swoich kompetencji z licznymi jednostkami gospodarczymi i naukowymi w kraju i za granicą.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://iim.mech.pk.edu.pl/