logom small

Instytut Informatyki Stosowanej (M-7)

image_pdfimage_print
Dyrektor: dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. (+48) 012 628 36 30,  fax: (+48) 012 648 82 67  lub
tel. (+48) 012 374 36 30,  fax: (+48) 012 374 82 67
e-mail: m7@mech.pk.edu.pl
str. internetowa: http://m7.mech.pk.edu.pl/

Działalność naukowa Instytutu koncentruje się głównie wokół zastosowań informatyki.  Zastosowania naukowe oraz informatyki obejmują szeroki zakres działalności poczynając od  zagadnień inżynierii mechanicznej po różne specjalistyczne aplikacje z zakresu wzornictwa przemysłowego ,jak również zastosowań informatyki w medycynie oraz inżynierii materiałowej.

Działalność dydaktyczna, wsparta badaniami naukowymi, jest związana z profilem naukowym instytutu. W programach nauczania wykorzystywane są zaawansowane programy graficzne , języki programowania C++, Java i inne a także profesjonalne pakiety do baz danych, metod obliczeniowych, analizy statystycznej oraz analizy obrazu.

Studenci będący pod opieką Instytutu są włączani do prac naukowych oraz do współpracy zagranicznej, w tym staży przemysłowych.

Instytut dysponuje laboratoriami badawczymi ukierunkowanymi na zastosowania informatyki.. W dziedzinie grafiki komputerowej wykorzystujemy systemy CAD (Pro/Engineer, Pro/Mechanica, SolidWorks, ANSYS, ABAQUS,  etc.) oraz systemy komputerowej analizy i rozumienia obrazów (Aphelion, analiza obrazów 3D).

Ponadto Instytut dysponuje profesjonalnymi laboratoriami systemów sieciowych Allied Telesys oraz baz danych oparty na systemie Oracle.

Współpraca międzynarodowa

 • Współpraca z Bergen University College (Norwegia) obejmująca wymianę studentów i pracowników uczelni.
 • Współpraca z Kitami University of Technology (Japonia) obejmująca wymianę pracowników i studentów obu uczelni, udział w konferencjach,
 • Współpraca naukowa z GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH (Instytut Badań Ciężkich Jonów) w Darmstadt w Niemczech. Realizacja europejskiego projektu FAIR PANDA, dotyczącego budowy detektora anty protonów.
 • Współpraca przy realizacji projektu HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) w ośrodku GSI, Darmstadt od roku 2010. Celem projektu jest przeprowadzenie badań hadronów przy wykorzystaniu nowo zbudowanego spektrometru.

Władze Instytutu

Kierownictwo Instytutu:
Dyrektor: Prof. dr hab. inż. Edward Lisowski
Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: dr inż. Renata Dwornicka

Sekretariat: Renata Jaworska

Struktura organizacyjna Instytutu

 • M-71 Katedra Podstaw Informatyki i Biocybernetyki
 • M-72 Katedra Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego
 • M-73 Pracownia Metod Obliczeniowych
 • M-74 Zakład Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej

Prowadzone kierunki

 • Studia stacjonarne I stopnia: kierunek Informatyka Stosowana
 • Studia stacjonarne I stopnia: kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
 • Studia stacjonarne II stopnia: kierunek Informatyka Stosowana

Instytut Informatyki Stosowanej kształci również studentów Wydziału Mechanicznego,
w zakresie przedmiotów informatycznych, na kierunkach:

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Automatyka i Robotyka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Bezpieczeństwa
 • Transport

Strona Instytutu Informatyki Stosowanej