logoM

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

image_pdfimage_print

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jan Taler
al. Jana Pawła II 37, 31- 864 Kraków
tel. (+48) 012 628 37 40
tel/fax: (+48) 012 628 35 60
e-mail: m9@mech.pk.edu.pl

str. internetowa: http://imiue.mech.pk.edu.pl/

Działalność Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej obejmuje zagadnienia związane z energetyką cieplną, energetyką odnawialną, niekonwencjonalnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową.
Instytut prowadzi działalność dydaktyczną, kształcąc studentów na kierunku Energetyka (studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne) na specjalnościach Systemy i urządzenia energetyczne oraz Energetyka odnawialna, jak również na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na specjalności Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów energetycznych.
Poza działalnością statutową Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych współpracuje z licznymi jednostkami gospodarczymi branży energetycznej oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą zarówno w dziedzinie badań naukowych jak i w zakresie dydaktycznym.
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej prowadzi prace badawczo-naukowe, ekspertyzy i badania laboratoryjne w zakresie:
• technologii maszyn i urządzeń energetycznych,
• termodynamiki przemian energetycznych i techniki cieplnej, maszyn przepływowych, ogrzewnictwa i wentylacji,
• technologii i urządzeń energetyki odnawialnej
• obliczeń cieplno-wytrzymałościowych maszyn i urządzeń energetycznych za pomocą metody elementów skończonych i różnic skończonych,
• modelowania matematycznego i badań eksperymentalnych wymienników ciepła,
• monitorowania pracy grubościennych elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych,
• oceny bezpieczeństwa i trwałości resztkowej elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania,
• dynamiki dużych kotłów energetycznych
• modelowania matematycznego przegrzewaczy kotłów,
• identyfikacji rzeczywistych warunków pracy (pomiaru temperatury, gęstości strumienia ciepła,współczynników wnikania i przenikania ciepła, naprężeń termicznych, emisji zanieczyszczeń),
• analizy procesu spalania paliw,
• bilansowania i optymalizacji urządzeń energetycznych,
• techniki grzewczej i wentylacji,
• badań nieniszczących,
• odnawialnych źródeł energii.