Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (M-4)

image_pdfimage_print
Dyrektor: dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK
ul.Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. (+48) 012 628 35 30, fax: (+48) 012 648 13 44 lub tel. (+48) 012 374 35 30, fax: (+48) 012 374 13 44
e-mail: m4sekretariat@mech.pk.edu.pl
str. internetowa: m4.mech.pk.edu.pl

Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych jest Instytutem, w skład którego wchodzą Katedry i Zakłady mające 60 – letnią tradycję. Powstały one wraz z tworzeniem Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej w Krakowie. W latach późniejszych, po utworzeniu Politechniki Krakowskiej w 1953 r., były one w gronie tych Katedr, które tworzyły na Wydziałach Mechanicznych Politechnik specjalności samochodowe.

Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III stopnia. Zajęcia dydaktyczne są realizowane na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn – specjalność: Budowa i badania pojazdów samochodowych, Transport – specjalność: Eksploatacja pojazdów samochodowych, Energetyka – specjalność: Silniki Spalinowe, Automatyka i robotyka – specjalność: Mechatronika, Inżynieria Bezpieczeństwa – specjalność: Bezpieczeństwo transportu drogowego, Inżynieria Medyczna.

W ramach programu Socrates i umów bilateralnych w Instytucie studiowali (-ują) studenci z Austrii, Chin, Hiszpanii.

Obok działalności dydaktycznej w Instytucie prowadzone są badania naukowe. Realizowane są one w ramach programów badawczych: grantów MNiSW, grantów europejskich, prac własnych, zleceń z przemysłu.

Badania Instytutu koncentrują się w następujących obszarach:

  • Badania zawieszeń samochodów oraz stateczności i kierowalności
  • Metod i procedur diagnostycznych w pojazdach samochodowych
  • Rekonstrukcji zderzeń i bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Odzysku energii w pojazdach z napędem elektrycznym
  • Tribologii
  • Badań wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych silników (samochodów) na sprawność i emisję składników spalin
  • Badań paliw odnawialnych
Instytut współpracuje z:  Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej, Delphi SA Poland Centrum Techniczne Kraków, Horiba – Japonia oddz. Niemcy, Verbund der Deutsche Automobilindustrie, Energocontrol EC Grupa, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Shena w Krakowie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.mech.pk.edu.pl.m4