Instytut Pojazdów Szynowych (M-8)

image_pdfimage_print
dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
ul. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel./fax:  (+48) 012 628 33 11 lub
tel./fax:  (+48) 012 374 33 11
e-mail: m-8@institute.pk.edu.pl
str. internetowa: http://m8.mech.pk.edu.pl/

Instytut Pojazdów Szynowych posiada status jednostki badawczej uznanej i upoważnionej do wykonywania badań, koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Ściśle współpracuje z Państwową Komisją Badań Wypadków Kolejowych, toteż  wykonuje ekspertyzy i opinie dla Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości. Prowadzi profesjonalne doradztwo w zakresie wdrażania nowych projektów, poszukiwania rozwiązań usprawniających działalność przedsiębiorstwa, opinie i ekspertyzy innowacyjnych technologii dla potrzeb pozyskiwania funduszy unijnych. Jest również jednostką opiniotwórczą w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji nowoczesnych pojazdów szynowych.

Kierunki działalności naukowo-badawczej:

  • Eksploatacja, bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów
  • Dobór środków transportowych do współczesnych rynków przewozowych
  • Techniczno-organizacyjne problemy systemów transportowych Wschód-Zachód
  • Zagadnienia dynamiczne i konstrukcyjne pojazdów szynowych

Pracownicy Instytutu prowadzą działalność dydaktyczną na kierunku Transport na specjalnościach: Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie oraz Logistyka i Spedycja.

CIEKAWOSTKI:
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://m8.mech.pk.edu.pl/