LogoM small

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)

image_pdfimage_print

Dyrektor: dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK
ul.Jana Pawła II 37, 31- 864 Kraków
tel. (+48) 012 374 32 50, (32 60 ),
fax: (+48) 012 374 32 02
e-mail: m6@mech.pk.edu.pl
str. internetowa: http://m6.mech.pk.edu.pl/

Instytut realizuje kształcenie i prace badawcze z zakresu automatyzacji i informatyzacji procesów i systemów wytwarzania. Prace ukierunkowane są na komputerową integrację wszystkich działań w cyklu życia wyrobu, w tym: komputerowo wspomagane projektowanie maszyn, urządzeń oraz zrobotyzowanych systemów; badanie i optymalizację procesów obróbki – w tym obróbki endoprotez stawów; opracowywanie technologii niekonwencjonalnych – w tym mikro-technologii wytwarzania wyrobów metodami ubytkowymi i przyrostowymi; budowę komputerowych systemów projektowania procesów technologicznych oraz systemów rozproszonego sterowania produkcją; pomiar wielkości geometrycznych za pomocą maszyn współrzędnościowych i laserowych systemów nadążnych, zastosowanie metody emisji akustycznej w ocenie procesów zniszczenia materiałów konstrukcyjnych i aplikacje tej metody do oceny stanu technicznego obiektów przemysłowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://m6.mech.pk.edu.pl/