Kierunki zamawiane na Wydziale Mechanicznym

image_pdfimage_print

 

Uprzejmie informujemy, że kierunki:

– automatyka i robotyka
– energetyka
– informatyka
– inżynieria materiałowa

zostały zakwalifikowane do finansowania jako kierunki zamawiane.

Studenci, którzy zgłoszą swój akces do udziału w kształceniu zamawianym na kierunkach wskazanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki, mają szansę na otrzymywanie stypendium motywacyjnego w wysokości 1000 zł (na podstawie wyników w nauce, a na pierwszym roku na podstawie wyników rekrutacji). W ramach kształcenia na kierunkach zamawianych uczelnia proponuje szeroką ofertę działań, które przygotują absolwenta do łatwego wejścia na rynek pracy. Są to m.in.: zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych na I roku studiów (z matematyki, fizyki, chemii, biologii), programy płatnych praktyk i staży w firmach z branży związanej z kierunkiem studiów, specjalistyczne kursy komputerowe i programowania, specjalistyczne kursy językowe, wyjazdy studyjne do ośrodków badawczych i firm z branż związanych z kierunkiem studiów, staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (w tym w CERN), szkolenia i warsztaty z przedsiębiorczości, kursy ekoinnowacji, kursy na uprawnienia do eksploatacji wysokospecjalistycznych urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych i instalacji gazowych, spotkania z przedstawicielami przemysłu i naukowcami, intensywne kursy specjalistycznego języka angielskiego, zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych i samorozwoju. W dofinansowanych projektach przewidziano także środki na unowocześnienie bazy laboratoryjnej i przystosowanie infrastruktury uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Automatyka i robotyka

Energetyka

Informatyka

Inżynieria materiałowa