KN Inżynierii Materiałowej

Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej stanowi grupa młodych ludzi chętnych do samodoskonalenia i nadążania za niezwykle szybkim rozwojem nauki o materiałach. Skupiamy się na wspomaganiu indywidualnego rozwoju każdego Członka naszego Koła – każdy może liczyć i na pewno otrzyma pomoc w postaci wiedzy, dostępu do niezbędnych urządzeń oraz dodatkowych rąk do pomocy.

Co robimy?

W ramach spotkań Koła skupiamy się na poszerzaniu wiedzy i prowadzeniu badań z zakresu Inżynierii Materiałowej, co stanowi cel działalności naszego Koła. Cel ten realizujemy poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi Kołami, podejmowanie indywidualnych i zbiorowych prac naukowych, udział w corocznych sesjach kół naukowych, organizowanie odczytów, wykładów, seminariów, sympozjów, itp. Współpracujemy z licznymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się Inżynierią Materiałową, działającymi na terenie kraju i poza jego granicami.

Jak do nas dołączyć?

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do naszego Koła skontaktuj się z Opiekunem drogą e-mail lub tel.

 

Opiekun naukowy: dr inż. Józef Kłaput
Prezes: Bartosz Głowacki
Siedziba: Instytut Inżynierii Materiałowej (budynek 6c, IIp.)
Kontakt: 0664 085 065 lub KNIM.PK@gmail.com