KN Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego

image_pdfimage_print

Kim jesteśmy?

Członkowie Koła Naukowego Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego są ukierunkowani na poszerzenie zainteresowań oraz umiejetności w zakresie zagadnień projektowania konstrukcji współczesnych systemów transportu bliskiego, eksploatacji oraz dozoru technicznego tych systemów, a także diagnostyki technicznej urządzeń transportowych.

Co robimy?

Koło Naukowe Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego działa w ramach trzech sekcji:

  • Diagnostyka Techniczna (dr inż. Zygmunt Dziechciowski)
  • Konstrukcja i Eksploatacja (dr inż. Wiesław Cichocki)
  • Obliczenia Numeryczne (dr inż. Stanisław Łaczek)
Celem naszego Koła jest rozwijanie kontaktów pomiędzy Studentami różnych ośrodków akademickich oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności zdobywanych w czasie studiów, popularyzacja indywidualnych osiągnięć Członków Koła, organizacja wymiany międzynarodowej, współpraca  z pokrewnymi strukturami krajowymi i zagranicznymi oraz pomoc przy organizacji praktyk studenckich.
Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez udział w seminariach, sympozjach, spotkaniach, sesjach, organizowanie imprez naukowych oraz wyjazdów specjalistycznych do instytutów badawczych, zakładów pracy, na targi pracy, itp.

Jak do nas dołączyć?

Każdy zainteresowany Student może przystąpić do Koła Naukowego Systemów i Urządzeń Transportu Bliskiego na otwartych spotkaniach, o terminie których poinformuje Opiekun Koła.
Zapraszamy na stronę Koła:  http://graf.mech.pk.edu.pl/index.php/kolosiutb/sknsiutb

Opiekun naukowy: dr inż. Wiesław Cichocki
Prezes: Paweł Krzemień
Siedziba: Instytut Konstrukcji Maszyn
Kontakt: 012 628 33 31 lub pmcichoc@cyf-kr.edu.pl
012 628 33 05 lub laczek@mech.pk.edu.pl