1

Koła Naukowe na Wydziale Mechanicznym

 

Na Wydziale Mechanicznym funkcjonuje 14 Kół Naukowych.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. Studenckich Kół Naukowych jest

dr inż. Anna Boratyńska – Sala,

e-mail: anna.boratynska-sala@pk.edu.pl

Lp Nazwa Koła Nazwa w j. ang Jednostka Opiekun Telefon Symbol Jednostki
1 KN Inżynierii Medycznej „CANCRICAT” „CANCRICAT” Student Research Group of Medical Engineering Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki dr inż. Sylwia Łagan 12 628 35 94 M-01
2 Studenckie Koło Naukowe Mechaniki „Konstruktor” „DESIGNER ENGINEER” Student Research Group of Mechanics Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki dr inż Szymon Hernik 12 628 36 61 M-01
3 KN Pojazdy Samochodowe Student Research Group of Motor Vehicles Katedra Pojazdów Samochodowych dr inż. Adam Kot 12 628 35 26 M-04
4 Studenckie Koło Naukowe „Silniki Spalinowe” Student Research Group of Industrial Engineering and Equipment Katedra Pojazdów Samochodowych dr hab. inż. Marcin Noga, prof. PK 12 628 36 88 M-04
5 KN Inżynierii i Aparatury Przemysłowej Student Research Group of Industrial Engineering and Equipment Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej dr inż. Andrzej Duda 12 628 34 20 M-05
6 KN Automatyki i Robotyki Student Research Group of Automatic Control and Robotics Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji dr inż. Krzysztof Wójcik 12 628 32 19 M-06
6a KN Automatyki i Robotyki – sekcja Roboty Mobilne Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji dr inż. Waldemar Małopolski 12 628 32 13 M-06
6b KN Automatyki i Robotyki – sekcja: Roboty przemysłowe i użytkowe Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji dr inż. Stanisław Krenich 12 628 32 18 M-06
7 KN Inżynierii Produkcji Student Research Group of Production Engineering Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji dr inż. Sabina Motyka 12 374 32 68 M-06
7a KN Inżynierii Produkcji – sekcja: Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości Innovation Management and Quality Systems Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji dr inż. Sabina Motyka 12 374 32 68 M-06
7b KN Inżynierii Produkcji – sekcja: Mikro i Nano technologii Micro and Nanotechnology Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji dr inż. Dominik Wyszyński 12 374 37 49 M-06
7c KN Inżynierii Produkcji – sekcja: Systemy CAD/CAM CAD/CAM Systems Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji dr inż. Marcin Grabowski 12 374 37 49 M-06
7d KN Inżynierii Produkcji – sekcja: Obróbka i Obrabiarki CNC Machining and Machine Tools Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji dr inż. Emilia Franczyk 12 374 32 12 M-06
8 KN Grafiki Komputerowej i Modelowania Student Research Group of Computer Graphics and Modelling Katedra Informatyki Stosowanej mgr inż. Jolanta Fabiś-Domagała 12 374 33 35 M-07
9 KN Programistów i Miłośników Informatyki Students’ Programmers Research Group Katedra Informatyki Stosowanej dr inż. Paweł Lempa 12 374 36 68 M-07
10 KN Transport Student Research Group of Transport Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu mgr inż. Tymoteusz Rasiński 12 374 33 18 M-08
11 KN Metrologii Współrzędnościowej Student Research Group of Coordinate Metrology Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK
dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK
12 374 32 33
12 374 32 30
M-10
12 KN Maszyny Robocze Student Research Group of Heavy-Duty Machines Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych mgr inż. Artur Guzowski 12 628 31 72 M-11
13 KN Systemów i Transportu Bliskiego Student Research Group of Materials Handling Systems and Equipment Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych dr inż. Zygmunt Dziechciowski 12 628 33 30 M-11
14 KN Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego „Form&Function” Student Research Group of Industrial Design Form&Function Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego mgr inż. Marek Pawłowicz 501 610 049 M-12
Tabela zawierająca dane dot. Kół Naukowych na WM