pobrane

Komunikat dotyczący sytuacji wynikającej z wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2

image_pdfimage_print
W związku komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w których odradzają podróże do 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną w związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa SARS-CoV-2, Politechnika Krakowska rekomenduje:
 
– odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do Włoch oraz innych krajów (Chin, Hongkongu, Korei Południowej, Japonii, Iranu, Tajlandii, Wietnamu i Singapuru), w których stwierdzono przypadki koronawirusa,

– wystąpienie do partnerów z wyżej wymienionych krajów z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, studentów i doktorantów na Politechnikę Krakowską,

– stałe monitorowanie bieżących komunikatów, które w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa zamieszczają na swoich stronach internetowych: Ministerstwo Spraw ZagranicznychGłówny Inspektorat SanitarnyŚwiatowa Organizacja Zdrowia i stosowania się do zaleceń tych instytucji.
 
Decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na uczelni osób, które powróciły do Polski z krajów, w których wystąpiły przypadki koronawirusa, podejmują indywidualnie: 
 
– w przypadku pracowników – kierownicy jednostek (dziekani wydziałów, kierownicy jednostek pozawydziałowych, kierownicy pozostałych jednostek),
 
– w przypadku doktorantów – dziekani,
 
– w przypadku studentów – prodziekani ds. studenckich. 
 
Wszystkim osobom zaleca się stosowanie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących profilaktyki zakażeń koronawirusem, tj.:
  • częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu;
  • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk;
  • unikanie dotykania oczu, ust i nosa;
  • zaszczepienie się przeciwko grypie;
  • unikanie podróżowania podczas choroby;
  • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą;
  • unikanie kontaktu z żywymi zwierzętami i powierzchniami, na których te zwierzęta przebywały, a także z osobami chorymi podczas przebywania w miejscach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia nowym koronawirusem;
  • unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbanie o higienę miejsc, w których przygotowywane jest surowe mięso lub podroby.
 
Wszelkie sprawy związane z wyjazdami i przyjazdami zagranicznymi koordynuje na PK Dział Współpracy Międzynarodowej.