1

Administracja

 

Sekretariat Wydziału:
mgr Wioleta Pietruszka
mgr Renata Socha 
  telefon:  (+48) 012 628 36 01
fax:  (+48) 012 374 38 11
m-0@mech.pk.edu.pl
renatasocha@pk.edu.pl
     
Kancelaria Wydziału:
Lidia Dębiec   telefon: (+48) 012 628 32 10
     
Sekcja finansów i analiz:
lic. Beata Kaczmarczyk   telefon: (+48) 012 628 36 15
Kierownik Administracyjny Wydziału:

 

lic. Anna Gleń

  telefon:  (+48) 012 628 36 08

 

e-mail:  anna.glen@pk.edu.pl

 

Administrator Wydziału:
mgr Leszek Hacuś   telefon: (+48) 012 628 36 18
e-mail: hacus@pk.edu.pl
     
Administracja Wydziału:
mgr inż. Sylwia Pawlik   telefon: (+48) 012 628 33 38
e-mail: sylwia.pawlik@pk.edu.pl
Piotr Łabęcki   telefon: (+48) 728 986 922
e-mail: piotr.labecki@pk.edu.pl
inż. Wojciech Nowak   telefon: (+48) 012 628 34 78
e-mail: wojciech.nowak@pk.edu.pl
mgr inż.
Joanna Prochwicz-Pyko
  telefon: (+48) 012 628 34 79
e-mail: joanna.prochwicz-pyko@pk.edu.pl

Promocja:

Agnieszka Mościcka

  telefon: (+48) 012 628 38 02
e-mail: agnieszka.moscicka@pk.edu.pl