Konkurs Fundacji Wspierania Młodych Talentów

image_pdfimage_print

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wspierania Młodych Talentów przy Politechnice Krakowskiej przyzna w 2014 r. w ramach konkursu, nagrody za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia osiągnięcia w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są absolwenci studiów I stopnia, a także studenci lub absolwenci II stopnia studiów w Politechnice Krakowskiej, którzy nie ukończyli 25 lat oraz wykażą się znajomością dwóch języków obcych.

Regulamin określający zasady przyznawania nagród przez Fundację Wspierania Młodych Talentów oraz Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się na stronie www.pk.edu.pl w dziale Nauka/Nagrody i fundatorzy.

Dla laureatów konkursu Zarząd Fundacji przyzna nagrody, które wraz z gratyfikacją finansową zostaną wręczone podczas inauguracji roku akademickiego 2014/15.

Konkurs Fundacji Wspierania Młodych Talentów

image_pdfimage_print

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery działająca przy Politechnice Krakowskiej ogłosiła konkurs dla wybitnych studentów i absolwentów studiów II stopnia. Jego celem jest promowanie oryginalnych, twórczych, nadających się do upowszechnienia pomysłów w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Do konkursu mogą przystąpić studenci II stopnia studiów w  Politechnice Krakowskiej, a także absolwenci tych studiów, którzy nie ukończyli 26 lat oraz mają istotne osiągnięcia w obszarze, który określa cel konkursu. Termin składania dokumentów w sekretariacie Wydziału Mechanicznego upływa 28 czerwca 2013 r.

Informacji na temat konkursu udziela dr hab. inż. Andrzej Laszuk – tel. 605 109 614.