interstudent

konkurs INTERSTUDENT 2019

image_pdfimage_print

został ogłoszony konkurs INTERSTUDENT 2019 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu „Study in Poland” prowadzonego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości – oraz dobre wyniki w nauce.

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów ankiety, którą mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów. Ankieta jest dostępna na stronie http://www.studyinpoland.pl/interstudent/files/ankieta_interstudent_2019.doc. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu Interstudent znajdują się na http://www.studyinpoland.pl/interstudent/.

Termin przesyłania ankiet pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl z kopią do bwm@pk.edu.pl upływa 12 grudnia 2018.

Zachęcam do nominowania studentów spełniających warunki uczestnictwa we wspomnianym konkursie.