Konkurs „Linia ergonomicznych uchwytów i pokręteł”

image_pdfimage_print

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej do wzięcia udziału w konkursie „Linia ergonomicznych uchwytów i pokręteł„. Konkurs jest organizowany przez firmę Bäcker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu działającą we współpracy z Instytutem Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która posiada status studenta I lub II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Szczegółowy regulamin konkursu:

 

Regulamin konkursu POKRĘTŁO

 

Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie:

 

http://tiny.pl/g7m73

 

lub

 

https://docs.google.com/forms/d/1UKuIYDY_wRojg6V8VaiXJ0FNYmGPpDplLW2nHlpxqfo/viewform

 

 

oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik 1 do regulaminu konkursu:

 

Formularz zgloszeniowy POKRĘTŁO

 

Czytelnie wypełniony i podpisany oryginał druku formularza zgłoszeniowego należy złożyć u dr inż. Grzegorza Filo lub mgr inż. arch. Błażeja Bącalskiego, pokój J204.2 do dnia 01 kwietnia 2016 r. Kontakt: konkurs.pokretlo@mech.pk.edu.pl, tel. (12) 374-33-35.

 

Prace konkursowe muszą spełniać wymagania formalne określone w regulaminie konkursu oraz warunki techniczne, przedstawione w załączniku 2 do regulaminu i dodatkowych wytycznych:

 

warunki techniczne POKRĘTŁO

 

Projekt powinien dotyczyć wybranego typu lub typów pokręteł, spośród następujących dopuszczalnych kategorii:

 

Dźwignie nastawne.zip

Koła.zip

Pokrętła.zip

Trzpienie ustalające.zip

Uchwyty.zip

 

Dla zwycięzców konkursu organizator przewidział bardzo atrakcyjne nagrody:

I nagroda– 3.000 PLN,

II nagroda – 2.000 PLN,

III nagroda – 1.000 PLN.

 

Termin składania gotowych projektów konkursowych upływa dnia 16 maja 2016 r.

 

Ważne terminy

Każda osoba chcąca wziąć udział w konkursie powinna:

1. Zarejestrować się na podanej stronie internetowej do dnia 01 kwietnia 2016 r.,

2. Wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy do pokoju J204.2 do dnia 01 kwietnia 2016 r.

3. Wykonać i dostarczyć dwie plansze z projektem w formacie A3 w układzie poziomym (zapakowane w podpisaną kopertę/teczkę) do pokoju J204.2 do dnia 16 maja 2016 r.

4. Wysłać dwa slajdy w formacie obsługiwanym przez Microsoft PowerPoint (*.pptx, Office Open XML Document ISO/IEC 29500) w pliku o nazwie zawierającej nazwisko i imię uczestnika na podany adres e-mail do dnia 16 maja 2016 r.

5a. Dodatkowo, jeżeli projekt był wykonany w postaci komputerowej: wysłać archiwum (*.zip, *.7z) zawierające projekt w formacie, w którym był wykonany (np. SolidWorks, Inventor itp.) oraz w jednym z formatów grafiki 3D (*.obj, *.stl, *.step) na podany adres e-mail. Tytuł archiwum powinien zawierać nazwisko i imię uczestnika. Plik należy przesłać do 16 maja 2016 r.

5b. Dodatkowo, jeżeli projekt był wykonany w postaci modelu fizycznego: należy dostarczyć dwa zdjęcia modelu do 16 maja 2016 r., a także zachować sam model, aby go dostarczyć w przypadku otrzymania nagrody.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

Komitet organizacyjny