Konkurs PTIB na najlepszą pracę magisterską

Konkurs PTiB na najlepszą pracę magisterską

image_pdfimage_print

 

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej.


• Przedmiotem konkursu są prace magisterskie, które wnoszą oryginalny wkład do inżynierii biomedycznej lub twórczo wykorzystują metody tej dyscypliny wiedzy.

• Prace do konkursu, obronione na polskiej uczelni pomiędzy 01 stycznia a 31 grudnia 2021 roku, należy zgłaszać wraz z opinią promotora oraz recenzjami do dnia 31 stycznia 2022 r.

• Zgłoszenie, opinię promotora, recenzje oraz tekst pracy magisterskiej w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
ptib@ibib.waw.pl

• Jury w ocenie prac uwzględni w szczególności: oryginalność pracy, jej zawartość merytoryczną, możliwość praktycznego wykorzystania w medycynie zaprezentowanego rozwiązania, dobór piśmiennictwa, poprawność terminologii i języka, stronę redakcyjną zgłoszonego tekstu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2022 r. na stronie internetowej PTIB.  Na stronie można też znaleźć regulamin konkursu, oraz wszystkie dokumenty zgłoszeniowe.

• Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień decyduje jury konkursu.

• Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na specjalnym zebraniu Zarządu PTIB, w ramach którego nagrodzeni autorzy będą też mieli okazję do przedstawienia swoich prac.

• Za zgodą autorów, skróty nagrodzonych prac będą opublikowane na stronie internetowej PTIB.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Prezesa PTIB prof. dr. hab. inż. Marka Darowskiego, Marek.Darowski@ibib.waw.pl lub ptib@ibib.waw.pl.