LBTiMR logo

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (M-11)

image_pdfimage_print
Kierownik: dr inż. Janusz Pobędza

al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków

tel./fax:  (+48) 012 628 34 04 / (+48) 012 628 32 15

e-mail: lbt@mech.pk.edu.pl

str. internetowa: http://lbt.pk.edu.pl

W ramach działalności naukowo-badawczej, Laboratorium prowadzi interdyscyplinarne prace związane z dostosowaniem maszyn, urządzeń i wielkogabarytowych obiektów inżynieryjnych do pracy w warunkach narażeń klimatycznych. Do badań tego typu należą przede wszystkim próby funkcjonalności, wytrzymałości oraz odporności całkowitej w zakresie temperatury od -50 °C do +70 °C, przy podwyższonej wilgotności do 98% RH. Kolejnymi obszarami prac naukowo-badawczych są:

  • modelowanie i symulacja komputerowa oraz projektowanie hydraulicznych i pneumatycznych elementów i układów napędu i sterowania maszyn i urządzeń, połączone z doświadczalnymi badaniami weryfikacyjnymi;
  • metody obliczeniowe oraz optymalizacja funkcjonalna układów transportu przemysłowego, w tym dźwignic i przenośników;
  • wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych środków transportu przemysłowego;
  • opracowywania dokumentacji rejestracyjno-odbiorczej dźwignic, wykonywanie ekspertyz dla urządzeń transportu bliskiego;
  • projektowanie napędów elektromechanicznych i modernizacja istniejących systemów dla potrzeb przemysłu;
  • rozwijanie metod analizy i syntezy strukturalnej, kinematycznej i dynamicznej mechanizmów, symulacja komputerowa mechanizmów i ich sterowania;
  • badania i diagnostyka wibroakustyczna  maszyn i urządzeń, projektowanie i ocena zabezpieczeń akustycznych (kabin, obudów, tłumików); badania  właściwości akustycznych materiałów;
  • projektowanie i badania z zakresu akustyki budowlanej (właściwości akustyczne pomieszczeń, izolacyjność akustyczna, adaptacja akustyczna wnętrz); badania, ocena i obliczenia hałasu środowiskowego;
  • badania z zakresu ergonomii stanowiska pracy (badania hałasu, drgań, komfortu cieplnego i oświetlenia).

Działalność dydaktyczna Laboratorium ukierunkowana jest na konstruowanie i testowanie maszyn i urządzeń, w tym maszyn budowlanych, drogowych, dźwigowych i systemów transportu przemysłowego. Laboratorium prowadzi dwie specjalności: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń, na kierunku Automatyka i Robotyka oraz Inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego, na kierunku Transport, a także zajęcia z przedmiotów podstawowych i kierunkowych na większości kierunków na Wydziale Mechanicznym. W ramach prowadzonych zajęć, realizowanych prac dyplomowych czy też działalności kół naukowych, studenci korzystają z nowoczesnych laboratoriów, a także są włączani do realizowanych prac naukowych i badawczych.

Prace naukowo-badawcze i działalność dydaktyczna realizowane są przy wykorzystaniu funkcjonujących w jednostce laboratoriów takich jak: komora termoklimatyczna, laboratorium napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego, systemów transportu bliskiego, teorii mechanizmów i maszyn oraz wibroakustyki.

Laboratorium współpracuje z organizacjami: Global Fluid Power Society (GFPS),  Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich (SIMP), Korporacja Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych; uczelniami  i jednostkami naukowymi: Bergen University College – Norwegia, Kettering University Michigan – USA, Politechnika w Charkowie – Ukraina, Purdue University – USA, Uniwersytet Państwowy Sankt Petersburg – Rosja, Uniwersytet Podola Chmielnicki – Ukraina, Uniwersytet Techniczny Kopenhaga Dania oraz przedsiębiorstwami w kraju i zagranicą: Jelcz Sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A., Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o. , Ponar Wadowice S.A., Pneumat System Sp. z o.o., Hydrotech S.A., Urząd Dozoru Technicznego Kraków, Kraty Mostostal Kraków Sp z o.o., Staco Polska Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A., Mitsubishi Electric.

Stanowisko do montażu i badania
układów hydraulicznych

Stanowisko do montażu i badania
układów pneumatycznych

Minikoparka z napędem
hydrostatycznym

Wyposażenie laboratorium
wibroakustyki

Stanowisko do diagnostyki
i monitoringu układów wirujących

Wyposażenie laboratorium
wibroakustyki

Stanowiska z hydrostatycznym
układem „load-sensing” dużej mocy

Badania elektronicznie sterowanego
zaworu hydrauliki wodnej

Stanowisko do badań układów
wysokociśnieniowej hydrauliki wodnej

Przestrzeń testowa komory
termoklimatycznej z badanym
pojazdem specjalnym

Badania śmigłowca w warunkach
skrajnych narażeń klimatycznych

Badania wpływu warunków
klimatycznych na organizm sportowca