lmw piktogram pl

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (M-10)

image_pdfimage_print
Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (M-10)

Kierownik: dr inż. Barbara Juras
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
Sekretariat: budynek 6b
tel/fax: (+48) 12 374 32 38
tel: (+48) 12 374 37 50
Adres e-mail: lmw@mech.pk.edu.pl
str. internetowa:  http://lmw.mech.pk.edu.pl

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW) jest jednostką naukowo dydaktyczną Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

LMW jest laboratorium wzorcującym – posiada system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz części maszyn i wzorców metodami współrzędnościowymi.

Nauczamy metrologii, jej podstaw matematycznych i teorii dokładności z metodyką obliczania niepewności realizowanych pomiarów. Uczymy nowoczesnych, dostosowanych do warunków wytwarzania metod pomiarów a także wyznaczania błędów granicznych i wzorcowania narzędzi i systemów pomiarowych. W trakcie zajęć dydaktycznych zwracamy uwagę na nauczanie praktycznych umiejętności realizacji pomiarów oraz programowania systemów współrzędnościowych. Prowadzimy zajęcia na prawie wszystkich kierunkach na Wydziale Mechanicznym.

Do dyspozycji Studentów w procesie dydaktycznym są najnowocześniejsze systemy pomiarowe. Wszyscy Studenci a szczególnie wybierający specjalność „Inżynieria jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zdobywają praktyczne umiejętności realizacji pomiarów oraz programowania maszyn i systemów współrzędnościowych z wykorzystaniem oprogramowania QUINDOS i PCDMIS.

Doktoranci, mają dostęp do najnowocześniejszych stanowisk badawczych.

LMW jest  wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce specjalizującym się w  metrologii współrzędnościowej i jej wykorzystaniu w procesie konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji z odniesieniem do systemu zarządzania jakością. Dysponuje bowiem nie tylko najdokładniejszą – referencyjną maszyną pomiarową ale i Laserowym Systemem Śledzącym (Laser Tracker) firmy Leica LTD 840 z sondą T-Probe do pomiarów obiektów wielkogabarytowych oraz badania dokładności pozycjonowania maszyn i robotów przemysłowych. Dzięki umowie z Hexagon-Metrology dysponujemy też maszyną pomiarową Global DEA przystosowaną do digitalizacji powierzchni oraz innymi systemami optycznymi i stykowymi. LMW jako jedyne w kraju posiada unikalny systemem wzorców do kalibracji maszyn i systemów współrzędnościowych.

Do podejmowanych przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej i aktualnych w skali międzynarodowej tematów należy zaliczyć:
• modelowanie dokładności współrzędnościowych systemów pomiarowych,
• stosowanie wirtualnych systemów pomiarowych do obliczania on-line niepewności realizowanych pomiarów,
• rozwój Metody Macierzowej (MM) w ocenie dokładności systemów współrzędnościowych,
• badania nad stosowaniem laserowych systemów nadążnych (Laser Tackerów),
• stosowanie Metody MonteCarlo w ocenie dokładności pomiarów,
• rozwój mikro i nano pomiarów współrzędnościowych dla mikro i nanotechnologii,
• stosowanie metrologii współrzędnościowej w obszarze biomedycznym,
• metody bezstykowe w tym fotogrametryczne, optyczne i tomograficzne w pomiarach współrzędnościowych,
• metrologia w inżynierii odwrotnej i równoległej,
• metrologia w systemach jakości.

Wszystkie tematy łączą się z realizowanymi grantami badawczymi w skali krajowej i międzynarodowej ponadto w ich wyniku przygotowywane
są prace doktorskie i habilitacyjne.