obraz logo

Logistyka i Spedycja

image_pdfimage_print

Specjalność Logistyka i Spedycja to oferta dla wszystkich studentów, poszukujących nowoczesności, mających aspiracje do pełnienia w przyszłości funkcji menedżerskich i kierowniczych w szczególności w sektorze logistyki i spedycji. Sektor ten stanowiący newralgiczny dział każdej gospodarki podlega nieustannie dynamicznemu rozwojowi, tworząc w naturalny sposób nowe miejsca pracy dla profesjonalnie wykształconych inżynierów

 

Jeżeli chcesz…

 uzyskać  specjalistyczną wiedzę, przydatną
w pracy zawodowej;
 rozwijać własne zainteresowania
w kole naukowym;
 poznać specjalistyczne oprogramowanie
branży TSL;
 nawiązać kontakty z krajowymi i międzynarodowymi operatorami logistycznymi i spedytorami.

Nie wahaj się i dołącz do nas…

Dlaczego ta specjalność…

Program specjalności wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu, na krajowym i międzynarodowym i rynku, na specjalistów z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). W trakcie studiów studenci tej specjalności zdobywają wiedzę miedzy innymi z zakresu współczesnych technologii transportowych i przeładunkowych, spedycji krajowej i międzynarodowej, zarządzania logistycznego w aglomeracjach miejskich i przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych oraz planowania, projektowania i badania efektywności procesów logistycznych.

 

 

Absolwenci po ukończeniu tej specjalności potrafią projektować i wdrażać przestrzenne sieci logistyczne i usługi logistyczne oraz zarządzać przedsiębiorstwami z branży TSL. Są specjalistami w organizowaniu transportu w logistyce oraz posiadają umiejętności z wielu innych obszarów związanych z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach logistycznych. Nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do sterowania przepływem informacji, zasobów ludzkich i materialnych w aglomeracjach miejskich, optymalizacji kosztów logistycznych a także eksploatacji środków technicznych stosowanych w systemach logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków transportu intermodalnego.

Przykładowe przedmioty…

• Technologie transportowe
i przeładunkowe
• Towaroznawstwo
• Spedycja krajowa i międzynarodowa
• Logistyka miejska i ekologistyka
• Zarządzanie łańcuchami dostaw
• Marketing i jakość usług 
logistycznych

 

Specjalność:

Logistyka i Spedycja

to:
• Przyjazne warunki studiowania!
• Optymalna realizacja aspiracji zawodowych
i naukowych!
• Większe możliwości zatrudnienia na rynku pracy !

 

Po szczegółowe informacje prosimy zwracać
się bezpośrednio:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH
Al. Jana Pawła II nr 37
31-864 Kraków

Budynek główny Wydziału Mechanicznego
IV p., pokój 419

tel. 0-12 374  33 10
tel./fax 0-12 374  33 11
e-mail: m-8@institute.pk.edu.pl

Oficjalna prezentacja specjalności
http://m8.mech.pk.edu.pl/pdf/LiS.pdf