Dziekan: prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar

image_pdfimage_print

Urodzony: 4 kwietnia 1955 r. w Krakowie.

Wykształcenie: absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie (1974) oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1979). Studiował wg indywidualnego programu studiów, częściowo AGH w Krakowie. Najlepszy student Politechniki Krakowskiej (1978). Doktorat (1985) i habilitację (1991) uzyskał na Politechnice Krakowskiej, natomiast tytuł profesora (2003) na Politechnice Śląskiej.

Pracuje od samego początku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, początkowo w Instytucie Materiałoznawstwa i Technologii Metali (1979-2003), a od roku 2003 w Instytucie Informatyki Stosowanej. Prodziekan Wydziału Mechanicznego (1992-1996), dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej PK (2005-2008). Od 1. września 2008 roku dziekan Wydziału Mechanicznego.

Doświadczenie zdobyte za granicą: University of Cambridge (stypendium Wasilewskiego, 1989), Uniwersytet w Budapeszcie (stypendium rządu węgierskiego, 1990), Aalborg University (udział w projekcie Unii Europejskiej, 2003).

Członkostwa: International Society for Stereology (od 1989), Polskie Towarzystwo Stereologiczne (od 1988, prezes 1999-2003), Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (od 1995), Polskie Towarzystwo Mikroskopii (od 2002), członek Editorial Board czasopisma Image Analysis and Stereology (od 2002), Associate Editor (od 2003).

Zainteresowania naukowe: wpływ struktury materiałów na ich własności mechaniczne, dekohezja, fraktografia, ilościowy opis struktury materiałów, badania mikroskopowe, komputerowe przetwarzanie i analiza obrazów, zastosowania analizy obrazu w biologii i medycynie, diagnostyka obrazowa.

Hobby: sport (narciarstwo alpejskie, kolarstwo górskie, żeglarstwo, badminton), fotografia, grafika komputerowa, satyryczny rysunek odręczny

Wybrane publikacje  (książki):

Wojnar L., Majorek M, Komputerowa analiza obrazu, Fotobit-Design, Kraków, 1994,  s.1-159.

Mikuła J., Wojnar L., Zastosowanie metod analitycznych w ocenie spawalności stali, Fotobit, 1996, s.1-123.

Wojnar L., Image analysis. Applications in materials engineering, CRC Press Boca Raton, Fl, 1999, s. 1-245.

Wojnar L,, Kurzydłowski K.J., Analysis and Interpretation; w: Practical Guide to Image Analysis, ASM International®, Materials Park, Ohio, 2000, s.145-202.

Wojnar L., Kurzydłowski K.J., Szala J., Praktyka analizy obrazu, Polskie Towarzystwo Stereologiczne, Kraków 2002, s.1-454. Publikacja do pobrania za strony http://www.biblos.pk.edu.pl/bc

Wojnar L., Kurzydłowski K.J., Szala J., Quantitative image analysis, w: ASM Handbook, Vol.9 Metallography and Microstructures, ASM International, Materials Park, Ohio, 2004, pp. 403-427.

Wojnar L., Digital images and the possibility of their computer analysis, w: Micro-structure analysis of plant tissues, K. Konstankiewicz and A. Zdunek, Eds., Institute of Agrophysics, Polish Academy od Sciences, Lublin 2005, pp. 71-123. Publikacja do pobrania ze strony: http://www.ipan.lublin.pl/mat_coe/mat_coe20.pdf

Karpisz D., Wojnar L., Podstawy informatyki, Politechnika Krakowska, Kraków 2005.

Wywiad z Dziekanem WM, który został opublikowany w miesięczniku „Miesiąc w Krakowie”.