Materiały Konstrukcyjne

image_pdfimage_print

Absolwenci specjalności Materiały Konstrukcyjne posiadają wiedzę o tworzywach metalowych i niemetalowych stosowanych we współczesnej technice ze szczególnym uwzględnieniem budowy maszyn. Program kształcenia na specjalności porusza następujące zagadnienia: rozwijanie teoretycznych i doświadczalnych badań struktury materiałów konstrukcyjnych i zachodzących w nich zjawisk strukturalnych, rozwój nowych generacji materiałów opartych na tworzywach metalowych w tym: superstopów, spieków, cermetali oraz kompozytów metalowych, optymalne dostosowanie właściwości materiałów dla zaspokojenia określonych potrzeb producentów, przewidywanie zachowania się nowoczesnych materiałów w czasie ich przetwórstwa i eksploatacji, diagnostyka i recykling materiałowy.
Absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
  • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu,
  • jednostkach doradczych i projektowych,
  • firmach obrotu i recyklingu materiałami inŜynierskimi a takŜe aparaturą do ich badania,
  • placówkach szkoleniowych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej z zakresu technologii maszyn,
  • jednostkach dozoru technicznego.