Projekt oswajamy mróz

Mechaniczny mrozi ludzi!

image_pdfimage_print

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w dniach 5-10 lutego przeprowadzony zostanie wyjątkowy eksperyment „Oswajamy mróz”, gdzie śmiałkowie zmierzą się 100 godzin z temperaturą -50 stopni Celsjusza. Takie warunki zapewni jedyna w Polsce i w Europie Środkowowschodniej komora Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych PK.

W teście wezmą udział: członkowie zespołu Projekt VR Valerian Romanovski (kolarz ekstremalny z kilkoma rekordami Guinnessa na koncie) i Wawrzyniec Kuc (kierownik projektu), instruktorzy survivalu Paweł Supernat i Piotr Marczewski z grupy szkoleniowej Survivaltech (szkolącej m.in. służby specjalne) oraz Piotr Śliwiński – absolwent naszej uczelni, alpinista i podróżnik, który 11 razy okrążył kulę ziemską, zdobywca 7 szczytów Korony Ziemi, który przygotowuje się do wejścia na Mount Everest. Próbkę mrozu zaliczą także goście wydarzenia – trenerzy, dziennikarze, amatorzy sportu (w tym po przeszczepie szpiku), a także wyczynowi sportowcy, wśród nich były kolarz zawodowy, a obecnie trener Cezary Zamana. Trzech uczestników eksperymentu – Valerian Romanovski, Wawrzyniec Kuc i Piotr Śliwiński – będzie przebywać w arktycznym mrozie nawet do 100 godzin.

W eksperymencie, monitorowanym przez ekspertów różnych dziedzin nauki – inżynierów, lekarzy, biochemików, dietetyków, psychologów, fizjologów, trenerów przygotowania fizycznego – sprawdzane są ludzkie zachowania i możliwości w skrajnie ekstremalnych warunkach klimatycznych.

W ubiegłym roku Romanovski w komorze Laboratorium Badań Technoklimatycznych przeszedł ostatnie próby przed biciem rekordów Guinnessa w ciągłej jeździe na rowerze w ekstremalnie niskich temperaturach Syberii. Autorzy tamtego wyczynu zgodnie podkreślają, że  testy w komorze Wydziału Mechanicznego PK okazały się kluczowe – Tu zweryfikowaliśmy wcześniejsze wyobrażenia o głębokim mrozie i wiele mitów padło w gruzach. Te doświadczenia zachęciły nas do rozszerzenia testów w komorze PK. Eksperymentalne badania mają posłużyć do lepszego poznania psychofizycznych reakcji człowieka w szczególnych warunkach, zdefiniowania punktów krytycznych oraz wypracowania procedur zapobiegających nieszczęśliwym zdarzeniom, w tym zagrażającym życiu i zdrowiu uczestników ekstremalnych wypraw – wyjaśnia Wawrzyniec Kuc, koordynator projektu „Oswajamy Mróz”. Testy w komorze termoklimatycznej PK są m.in. elementem przygotowań do kolejnej ekstremalnej wyprawy rowerowej Valeriana Romanovskiego i jego zespołu. Tym razem kolarz chce pokonać na rowerze 1000 kilometrów – z Jakucka przez Góry Wierchojańskie do Ojmiakonu.

Więcej o projekcie można zobaczyć na stronie oswajamy-mroz.pl.

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych stworzone na Wydziale Mechanicznym to centrum naukowo-dydaktyczne, w którym realizowane są interdyscyplinarne badania obiektów inżynierskich w warunkach skrajnych narażeń klimatycznych i środowiskowych – w skrajnie niskich i wysokich temperaturach, przy ekstremalnej wilgotności lub nasłonecznieniu, a także przy narażeniach spowodowanych opadami atmosferycznymi. Takie testy służą podnoszeniu niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń technicznych i materiałów przeznaczonych do eksploatacji w ekstremalnych warunkach klimatycznych. W komorze termoklimatycznej PK można także badać odporność na skrajne narażenia klimatyczne ludzi. Między innymi od października 2017 roku przez dwa kolejne lata odbywają się w niej specjalistyczne szkolenia ratowników medycznych, trenujących m.in. procedury postępowania w warunkach ratowania pacjentów w hipotermii.