MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia niestacjonarne; I stopień

image_pdfimage_print

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI:
AiIP
BSTS
BiBPS
IM
UChiK
MKM 
– SS

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
AiIP
BSTS
BiBPS
UChiK
MKM 
SS


Oznaczenia:
W  – wykład
C  – ćwiczenia
L  –  laboratorium
Lk  – laboratorium komputerowe
P  – projekt
S – seminarium