mibm

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia niestacjonarne; II stopień

image_pdfimage_print
    

Studia trwają 3 semestry.

Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych siedmiu, specjalności:

1. Aparatura i Instalacje Przemysłowe (AiIP).
2. Budowa Środków Transportu Szynowego (BSTS).
3. Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych (BiBPS).
4. Inżynieria Medyczna (IM).
5. Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (UChiK).
6. Mechanika Konstrukcji Materiałów (MKM).
7. Zastosowanie Informatyki w Budowie Maszyn (ZIwBM).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI:
AiIP
BSTS
BiBPS
IM
UChiK
MKM 
SS
ZIBM

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
AiIP
BSTS
BiBPS
SS
UChiK
MKM 
ZIBM

Oznaczenia:
W – wykład
C – ćwiczenia
L –  laboratorium
Lk  – laboratorium komputerowe
P
– projekt
S – seminarium

Warto zaglądnąć na strony:
dla AiIP http://riad.usk.pk.edu.pl/~kap/m51.htm 
dla BSTShttp://m8.mech.pk.edu.pl/
dla BiBPShttp://riad.usk.pk.edu.pl/~m-4/
dla IMhttp://riad.usk.pk.edu.pl/~biomech/
dla MKM – www.pk.edu.pl/~m-1/zmt
dla UChiKhttp://riad.pk.edu.pl/~zchik/index2.html