mibm

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia stacjonarne; I stopień

image_pdfimage_print

Studia trwają 7 semestrów.

W trakcie studiów możliwa jest do wyboru jedna z siedmiu specjalności:

1. Aparatura i Instalacje Przemysłowe (AiIP).
2. Budowa Środków Transportu Szynowego (BSTS).
3.Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych (BiBPS).
4. Inżynieria Medyczna (IM).
5
. Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (UChiK).
6. Mechanika Konstrukcji Materiałów (MKM).
7. Silniki Spalinowe (SS)

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI:
AiIP
BSTS
BiBPS
IM
UChiK
MKM
SS

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
AiIP
BSTS
BiBPS
UChiK
MKM
SS


Oznaczenia:
W – wykład
C – ćwiczenia
L –  laboratorium
Lk – laboratorium komputerowe
P – projekt
S – seminarium