mibm

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN – studia stacjonarne; II stopień

image_pdfimage_print

Studia trwają 3 semestry.

Naukę podejmuje się na wybranej, jednej z poniższych ośmiu, specjalności:
1. Aparatura i Instalacje Przemysłowe (AiIP).
2. Budowa Środków Transportu Szynowego (BSTS).
3 .Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych (BiBPS).
4. Inżynieria Medyczna (IM).
5. Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (UChiK).
6. Mechanika Konstrukcji Materiałów (MKM).
7. Silniki Spalinowe (SS)
8. Zastosowanie Informatyki w Budowie Maszyn (ZIwBM).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

PLAN PODSTAWOWY
– PLAN SPECJALNOŚCI:
AiIP
BSTS
BiBPS
IM
UChiK
MKM
SS
ZIBM

3. SYLABUSY:

SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
– SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI:
AiIP
BSTS
BiBPS
SS
UChiK
MKM
ZIBM


Oznaczenia:
W – wykład
C – ćwiczenia
L –  laboratorium
Lk  – laboratorium komputerowe
P
– projekt
S – seminarium