Mechatronika

image_pdfimage_print

Absolwent tej specjalności posiada wykształcenie w zakresie modelowania, konstruowania i obsługiwania współczesnych urządzeń mechatronicznych o wysokim stopniu integracji układów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Posiada wiedzę z przedmiotów ogólnych z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki i informatyki oraz specjalnościowych, w tym znajomość konstrukcji czujników, układów wykonawczych (aktuatorów), sterowników i sieci informatycznych. Potrafi opracowywać algorytmy i programy sterowania układami wykonawczymi urządzeń mechanicznych. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę o konstrukcji sieci informatycznych (CAN, magistrale optyczne, sieci bezprzewodowe), algorytmach przesyłu danych. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie diagnostyki i obsługiwania układów mechatronicznych, szczególnie pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i robotów przemysłowych. Zdobyta wiedza pozwala na dalszą specjalizację w dziedzinie mechaniki, elektroniki, informatyki i w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych, w zależności od specyfiki podejmowanej pracy zawodowej. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach projektujących i produkujących pojazdy samochodowe, maszyny robocze, automatykę przemysłową, aparaturę diagnostyczną, oraz w sferze marketingu i eksploatacji tych urządzeń, np. jako doradcy serwisowi, jak również w szkolnictwie i instytutach naukowo badawczych.

Kierownik specjalności: Dr hab. inż. Andrzej Gajek