euspen talent programme

The LEGO challenge at CERN – międzynarodowy konkurs euspen

image_pdfimage_print

 

Zapraszamy do udziału w 'euspen talent programme’, który w tym roku organizowany jest pod hasłem “The LEGO Challenge at CERN”.


’Talent Programme’ międzynarodowego towarzystwa naukowego euspen – The European Society for Precision Engineering and Nanotechnology,  daje możliwość pracy w międzynarodowych, multidyscyplinarnych zespołach nad rozwiązaniem wybranego zadania z zakresu inżynierii precyzyjnej i nanotechnologii.

 

W tym roku uczestnicy trzech najlepszych zespołów wyłonionych w ramach pierwszego etapu (przeprowadzanego zdalnie) otrzymają stypendia na udział w etapie drugim, który będzie realizowany w laboratoriach CERN. W ramach tego etapu uczestnicy podejmą próbę wdrożenia swoich pomysłów w praktyce. Będą również mieli możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy na 22 Międzynarodowej Konferencji i Wystawie euspen, która odbędzie się w CERN w dniach 30.05 – 03.06.2022 r.

 

Więcej szczegółów na temat 'euspen talent programme’ można znaleźć na stronie www.euspen.eu/talent-programme/

 

Zgłoszenia zawierające:

  • CV oparte na szablonie UE, w którym dodatkowo trzeba odpowiedzieć na pytanie: jakie korzyści odniosę z udziału w wydarzeniu i jakie korzyści przyniesie moje uczestnictwo?
  • oświadczenie opiekuna naukowego popierające zgłoszenie,

prosimy przesyłać na adres email: adam.gaska@pk.edu.pl w terminie do 24 lutego 2022 r.

 

Każdy kraj może wystawić do 5 uczestników. O kolejności na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku większej liczby zgłoszeń kolejne osoby będą zapisywane na listę rezerwową).

 

Zapraszamy do udziału!