acv

Mechanical design (studia I stopnia w j. angielskim)

image_pdfimage_print

Specjalność jest adresowana do kandydatów i studentów chcących nabyć umiejętność podstaw konstruowania maszyn, zarówno w zakresie teoretycznym jak i stosowania komputerowych metod wspomagania konstrukcji na bazie teoretycznej modułów podstawowych i kierunkowych z zakresu inżynierii mechanicznej. Z uwagi na szeroki profil badawczy Wydziału oraz wybieralność modułów specjalistycznych, zakres programu obejmuje podstawy konstruowania różnego typu maszyn, w tym: akceleratorów cząstek, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i maszyn transportu bliskiego. Realizowany program studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów specjalnościowych, kładzie nacisk na nabycie wiedzy w zakresie budowy modeli oraz zastosowania wspomagania komputerowego do projektowania konstrukcji. Celem kształcenia jest w szczególności zdobycie umiejętności z: – projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych maszyn, – podstaw modelowania konstrukcji przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, – podstaw projektowania, przeprowadzania i interpretacji badań doświadczalnych, – stosowania metod CAD. Adresatami specjalności są również studenci zagraniczni  oraz podejmujący studia w ramach wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus.