Na tle zdjęcia z budynkiem Wydziału Mechanicznego napis Oferta Pracy

Nabór stypendystów do projektu OPUS NCN

image_pdfimage_print

Nabór studentów oraz przyszłych doktorantów do projektu pt. „Badanie zjawisk przystosowania
(shakedown) i nieprzystosowania (ratchetting) do obciążeń cyklicznie zmiennych w ekstremalnie niskich temperaturach”.

Projekt badawczy, Opus NCN, 2022-2025.
Celem naukowym projektu jest zbadanie mechanizmów przystosowania i
nieprzystosowania struktur wykonanych z nowoczesnych materiałów
(wielofazowych i kompozytowych), poddanych działaniu obciążeń cyklicznie
zmiennych w ekstremalnie niskich temperaturach (ciekły azot, 77K, ciekły
hel, 4.2K). Problem poruszony w projekcie jest kluczowy w kontekście
projektowania i optymalizacji złożonych systemów opartych na zjawisku
nadprzewodnictwa, pracujących w ekstremalnie niskich temperaturach zarówno
na ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej.

Oferty poniżej ⇓

Pierwsza oferta skierowana do studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach
Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Biomedyczna, Informatyka

Druga oferta skierowana do studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach
Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Biomedyczna, Informatyka, Inżynieria Materiałowa

Pierwsza oferta skierowana do studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach
Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Biomedyczna, Informatyka, Inżynieria
Materiałowa, którzy chcą realizować pracę doktorską w dyscyplinie naukowej inżynieria
mechaniczna (specjalność mechanika materiałów)

Druga oferta skierowana do studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach
Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Biomedyczna, Informatyka, którzy chcą realizować
pracę doktorską w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna (specjalność mechanika
materiałów)