Nowa specjalność na kierunku Energetyka

image_pdfimage_print

specjalność:
Klimatyzacja, Wentylacja
i Ochrona Powietrza

PO RAZ PIERWSZY W TYM ROKU!

W tym roku akademickim zapraszamy do wyboru nowej! specjalności:

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA I OCHRONA POWIETRZA

Kierunek: ENERGETYKA, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA I OCHRONA POWIETRZA

jest przygotowany do projektowania, budowy, eksploatacji oraz realizacji zadań inwestycyjnych i prowadzenia prac naukowo badawczych obejmujących systemy, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, wentylacyjne, grzewcze, ochrony powietrza i oczyszczania gazów przemysłowych.
Proces kształcenia na specjalności uzupełniany jest wykorzystaniem programów wspomagających projektowanie i kosztorysowanie instalacji.

Absolwenci specjalności

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA I OCHRONA POWIETRZA

mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Wybrane przedmioty:
Systemy klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Projektowanie instalacji wentylacyjnych, Automatyka systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, Fizyka cieplna budowli, Urządzenia ochrony powietrza, Technologie i systemy ochrony powietrza, Aparatura kontrolno-pomiarowa, Oddziaływanie instalacji przemysłowych na środowisko, Pompy ciepła, Odnawialne źródła energii, Kogeneracja w obiektach inteligentnych.

Chcesz wiedzieć więcej? – Napisz: zchik@pk.edu.pl