Nowy kierunek studiów na Wydziale Mechanicznym PK – Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

image_pdfimage_print

 

 

1. Dlaczego uruchamiamy kierunek

Praktycznie wszystkie użyteczne, ładne i atrakcyjne przedmioty, nowe pojazdy, narzędzia i produkty przemysłowe powstają w oparciu o projekty wzornicze. Wykonanie projektu wzorniczego wymaga wiedzy z różnych dziedzin: technicznej, ekonomicznej, o potrzebach i upodobaniach ludzkich, znajomości ergonomii, czyli wiedzy o dostosowaniu obiektów technicznych do charakterystyki człowieka oraz wielu innych. Dlatego właśnie projekty te powstają w interdyscyplinarnych zespołach złożonych z projektantów wzornictwa przemysłowego, inżynierów konstruktorów oraz marketingowców i ekonomistów. Współpraca specjalistów z tak różnych dziedzin często napotyka na trudności, bo niełatwo pogodzić różne cele cząstkowe i języki, jakimi się posługują. Najściślejsza współpraca jest wymagana między projektantami wzornictwa a inżynierami konstruktorami i technologami. Studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego przygotowują do zawodu inżyniera, który będzie grał kluczową rolę bezpośredniego partnera projektanta wzornictwa, współtworząc z nim koncepcję użytkową produktu i projektując jego technologicznie uzasadnioną postać.

 

2. Gdzie absolwenci znajdą zatrudnienie

Absolwenci kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego uzyskają kwalifikacje, które umożliwią im zatrudnienie w działach projektowych lub biurach projektowych średnich i dużych przedsiębiorstw branży: motoryzacyjnej, elektrotechnicznej i elektronicznej, mechanicznej oraz pokrewnych. Będą mogli być także zatrudniani w mikro i małych przedsiębiorstwach o profilu projektowym lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Duże zainteresowanie zatrudnianiem inżynierów – designerów wykazują zarówno firmy polskie, jak również przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej z rynków zachodnioeuropejskich.

 

3. Jakie predyspozycje, zainteresowania powinien mieć kandydat na studia

Kandydat na studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego powinien mieć predyspozycje do zawodu inżyniera-projektanta, zainteresowanie techniką, podstawową wiedzę w zakresie matematyki i fizyki oraz motywację do tworzenia nowych rozwiązań i wyobraźnię przestrzenną. Niezwykle przydatne będą pewne uzdolnienia plastyczne, lub co najmniej chęć podjęcia trudu przyswojenia sobie podstaw wiedzy i umiejętności plastycznych. Zamierzając podjąć te studia, kandydat powinien przygotować portfolio, czyli teczkę demonstrującą wymienione cechy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE